Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này cho bạn biết cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập tại trang web này. Vui lòng đọc chính sách bảo mật này trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Bằng cách sử dụng trang web, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong chính sách bảo mật này. Những thông lệ này có thể được thay đổi, nhưng mọi thay đổi sẽ được đăng và sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tiếp theo, không phải hồi tố. Bạn được khuyến khích xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để theo dõi các thay đổi của chính sách và đảm bảo rằng bạn hiểu bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Lưu ý: các thông lệ về quyền riêng tư được nêu trong chính sách quyền riêng tư này chỉ dành cho trang web này. Nếu bạn liên kết đến các trang web khác, vui lòng xem lại các chính sách bảo mật được đăng tại các trang web đó.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, v.v., khi khách truy cập tự nguyện gửi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn và để đăng ký bạn vào danh sách gửi thư dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó theo cách khác.

Cookie/Công nghệ theo dõi

Trang web này có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Công nghệ theo dõi và cookie rất hữu ích để thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web và hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách truy cập. Thông tin cá nhân không thể được thu thập thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, cookie có thể được liên kết với thông tin đó. Thông tin theo dõi và cookie tổng hợp có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

Phân phối thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn chặn hoặc điều tra gian lận. Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu; hoặc, (2) cố gắng bảo vệ hoặc ngăn chặn các giao dịch trái phép hoặc gian lận thực tế hoặc tiềm ẩn; hoặc, (3) điều tra gian lận đã xảy ra. Thông tin không được cung cấp cho các công ty này cho mục đích tiếp thị.

Cam kết bảo mật dữ liệu

Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo mật. Chỉ những nhân viên, đại lý và nhà thầu được ủy quyền (những người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) mới có quyền truy cập vào thông tin này. Tất cả các email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không nhận các thư tiếp theo.

Xóa dữ liệu cá nhân và tài khoản

Bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân đã đăng bất cứ lúc nào bạn muốn. Khi bạn không muốn sử dụng tài khoản trên trang của chúng tôi nữa bạn có thể xóa tài khoản ở trong trang Sửa hồ sơ của bạn.

Thông tin liên hệ về quyền riêng tư

Nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc nhận xét nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các phương thức được cung cấp trên trang này: admin@duyen.vn.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách này. Bất kỳ thay đổi chính sách này sẽ được đăng.